قسمت ششم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله مقدماتی

قسمت ششم

آقای احسان یاسین
آقای رضا توبره
گروه زوج دوبله
آقای مصطفی صالحی
آقای محمدعلی جوکار
گروه سفال لاله جین

مشاهده قسمت ششم از فصل سوم برنامه عصر جدید

احسان یاسین

احسان یاسین
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
رضا توبره

رضا توبره
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران
زوج دوبله

گروه زوج دوبله
دوبله

حذف توسط رای داوران
مصطفی صالحی

مصطفی صالحی
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
محمدعلی جوکار

محمدعلی جوکار
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
سفال لاله جین

گروه سفال لاله جین
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت