قسمت چهارم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله مقدماتی

قسمت چهارم

گروه دختران خورشید
آقای علی احمد
آقای عماد پاک نیت
خانم ساینا شیخی
آقای محمد رئیسی
آقای حمیدرضا نیکفرجام

مشاهده قسمت چهارم از فصل سوم برنامه عصر جدید

دختران خورشید

گروه دختران خورشید
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
علی احمد

علی احمد
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
عماد پاک نیت

عماد پاک نیت
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران
ساینا شیخی

ساینا شیخی
دوبله

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
محمد رئیسی

محمد رئیسی
بازیگری

حذف توسط رای داوران
حمیدرضا نیکفرجام

حمیدرضا نیکفرجام
خوانندگی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت