فینال عصرجدید - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / فینال

فینال عصرجدید

آقای احسان یاسین
خانم ساینا شیخی
گروه پهلوانک های ایران زمین
آقای علی طولابی
آقای پیمان ابراهیمی
گروه ستیلا و آنیسا

مشاهده فینال عصرجدید از فصل سوم برنامه عصر جدید

احسان یاسین

احسان یاسین
خوانندگی

منتظر رای مردمی برای انتخاب شرکت کننده میتوانید با شماره گیری #310*780* رای بدهید
ساینا شیخی

ساینا شیخی
دوبله

منتظر رای مردمی برای انتخاب شرکت کننده میتوانید با شماره گیری #270*780* رای بدهید
پهلوانک های ایران زمین

گروه پهلوانک های ایران زمین
ورزشی

منتظر رای مردمی برای انتخاب شرکت کننده میتوانید با شماره گیری #240*780* رای بدهید
علی طولابی

علی طولابی
خوانندگی

منتظر رای مردمی برای انتخاب شرکت کننده میتوانید با شماره گیری #330*780* رای بدهید
پیمان ابراهیمی

پیمان ابراهیمی
استندآپ و تقلید صدا

منتظر رای مردمی برای انتخاب شرکت کننده میتوانید با شماره گیری #260*780* رای بدهید
ستیلا و آنیسا

گروه ستیلا و آنیسا
آکروبات و سیرک

منتظر رای مردمی برای انتخاب شرکت کننده میتوانید با شماره گیری #210*780* رای بدهید

تصاویر این قسمت