قسمت دوم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله مقدماتی

قسمت دوم

گروه زاگرس
گروه سرنا
آقای امیرمحمد باقرزاده
گروه ترانه
آقای رضا موسوی
آقای عباس جلالی پور

مشاهده قسمت دوم از فصل سوم برنامه عصر جدید

زاگرس

گروه زاگرس
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
سرنا

گروه سرنا
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
امیرمحمد باقرزاده

امیرمحمد باقرزاده
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران
ترانه

گروه ترانه
ورزشی

صعود به مرحله مقدماتی با کارت طلایی خانم ژاله صامتی
رضا موسوی

رضا موسوی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
عباس جلالی پور

عباس جلالی پور
بازیگری

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت