قسمت ششم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله نیمه نهایی

قسمت ششم

آقای مصطفی صالحی
آقای میلاد روز خش
آقای علی طولابی
گروه دختران خورشید
آقای آرتین شاه کلاهی

مشاهده قسمت ششم از فصل سوم برنامه عصر جدید

مصطفی صالحی

مصطفی صالحی
ورزشی

حذف توسط رای داوران
میلاد روز خش

میلاد روز خش
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران
علی طولابی

علی طولابی
خوانندگی

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال میتوانید با شماره گیری #330*780* رای بدهید
دختران خورشید

گروه دختران خورشید
ورزشی

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال میتوانید با شماره گیری #340*780* رای بدهید
آرتین شاه کلاهی

آرتین شاه کلاهی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت