قسمت دوم - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله نیمه نهایی

قسمت دوم

گروه شصت ثانیه
گروه پهلوانک های ایران زمین
گروه دپا
آقای هومن یار محمدی
گروه الکس

مشاهده قسمت دوم از فصل سوم برنامه عصر جدید

شصت ثانیه

گروه شصت ثانیه
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
پهلوانک های ایران زمین

گروه پهلوانک های ایران زمین
ورزشی

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال میتوانید با شماره گیری #240*780* رای بدهید
دپا

گروه دپا
ورزشی

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال میتوانید با شماره گیری #230*780* رای بدهید
هومن یار محمدی

هومن یار محمدی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
الکس

گروه الکس
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت