قسمت اول - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله نیمه نهایی

قسمت اول

گروه پیشگامان
گروه ترانه
گروه سرود رسا
گروه ستیلا و آنیسا
آقای محمد شهنواز

مشاهده قسمت اول از فصل سوم برنامه عصر جدید

پیشگامان

گروه پیشگامان
علمی

حذف توسط رای داوران
ترانه

گروه ترانه
ورزشی

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال میتوانید با شماره گیری #220*780* رای بدهید
سرود رسا

گروه سرود رسا
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
ستیلا و آنیسا

گروه ستیلا و آنیسا
آکروبات و سیرک

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال میتوانید با شماره گیری #210*780* رای بدهید
محمد شهنواز

محمد شهنواز
خوانندگی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت