قسمت اول - فصل سوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل سوم / مرحله مقدماتی

قسمت اول

گروه کاکتوس
گروه مردان آتش
آقای صادق روغنی
گروه یاسمن و دانیال عزیزی
آقای کوروش دلیر
آقای آرتین شاه کلاهی

مشاهده قسمت اول از فصل سوم برنامه عصر جدید

کاکتوس

گروه کاکتوس
بازیگری

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران
مردان آتش

گروه مردان آتش
مهارت‌های شغلی

حذف توسط رای داوران
صادق روغنی

صادق روغنی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
یاسمن و دانیال عزیزی

گروه یاسمن و دانیال عزیزی
دوبله

حذف توسط رای داوران
کوروش دلیر

کوروش دلیر
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران
آرتین شاه کلاهی

آرتین شاه کلاهی
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی توسط رای داوران

تصاویر این قسمت