قسمت دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت دوم

خانم حسنی میرهادی
گروه تکاوران البرز
آقای مجتبی جهان نورد
آقای منصور نادری
گروه مجاز
آقای محمدرضا فکری
گروه به نگار

مشاهده قسمت دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

حسنی میرهادی

حسنی میرهادی
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
تکاوران البرز

گروه تکاوران البرز
ورزشی

صعود به مرحله راستی آزمایی توسط رای داوران
مجتبی جهان نورد

مجتبی جهان نورد
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
منصور نادری

منصور نادری
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
مجاز

گروه مجاز
متفرقه

صعود به مرحله راستی آزمایی توسط رای داوران
محمدرضا فکری

محمدرضا فکری
استندآپ و تقلید صدا

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
به نگار

گروه به نگار
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

صعود به مرحله راستی آزمایی توسط رای داوران

تصاویر این قسمت

پشت صحنه