برنامه اعلام نتایج بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله فینال

برنامه اعلام نتایج بخش دوم

گروه فرشتگان نینجا
آقای عرفان طهماسبی
گروه جوانمردان ایران
گروه ستاره هشتم
گروه مجاز

مشاهده برنامه اعلام نتایج بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

فرشتگان نینجا

گروه فرشتگان نینجا
ورزشی

نفر اول فینال عصر جدید 6,765,525 رای
عرفان طهماسبی

عرفان طهماسبی
خوانندگی

نفر دوم فینال عصر جدید 5,148,953 رای
جوانمردان ایران

گروه جوانمردان ایران
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

نفر سوم فینال عصر جدید 4,861,659 رای
ستاره هشتم

گروه ستاره هشتم
ورزشی

نفر چهارم فینال عصر جدید 4,544,998 رای
مجاز

گروه مجاز
متفرقه

نفر پنجم فینال عصر جدید 4,469,012 رای

تصاویر این قسمت