قسمت دوم اعلام نتایج نیمه نهایی - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله نیمه نهایی

قسمت دوم اعلام نتایج نیمه نهایی

آقای عرفان طهماسبی
خانم بهاره سرگل زایی
آقای علی فریادی
گروه مجاز

مشاهده قسمت دوم اعلام نتایج نیمه نهایی از فصل دوم برنامه عصر جدید

عرفان طهماسبی

عرفان طهماسبی
خوانندگی

صعود به مرحله فینال با رای مردم 2541062 رای
بهاره سرگل زایی

بهاره سرگل زایی
دوبله

حذف با رای مردم 2508329 رای
علی فریادی

علی فریادی
استندآپ و تقلید صدا

حذف با رای مردم 2539803 رای
مجاز

گروه مجاز
متفرقه

صعود به مرحله فینال با رای مردم 2641277 رای