قسمت اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت اول

گروه خانواده حضرتی
آقای مهدی محمودی
آقای مهران مختاریان
گروه جوانمردان ایران
خانم مرضیه هوشمند
آقای اسامه مرادی
آقای نیما سهرابی

مشاهده قسمت اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه خانواده حضرتی
ورزشی

صعود به مرحله راستی آزمایی توسط رای داوران
مهدی محمودی

مهدی محمودی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
مهران مختاریان

مهران مختاریان
علمی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
جوانمردان ایران

گروه جوانمردان ایران
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

صعود به مرحله راستی آزمایی توسط رای داوران
مرضیه هوشمند

مرضیه هوشمند
طراحی و نقاشی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
اسامه مرادی

اسامه مرادی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
نیما سهرابی

نیما سهرابی
استندآپ و تقلید صدا

حذف توسط رای داوران

پشت صحنه