قسمت پنجم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله نیمه نهایی

قسمت پنجم

گروه پرواز
گروه مجاز
آقای علی فریادی
آقای رضا پور جوان

مشاهده قسمت پنجم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه پرواز
ورزشی

حذف توسط رای داوران
مجاز

گروه مجاز
متفرقه

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
علی فریادی

علی فریادی
استندآپ و تقلید صدا

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
رضا پور جوان

رضا پور جوان
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت