قسمت اول اعلام نتایج نیمه نهایی - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله نیمه نهایی

قسمت اول اعلام نتایج نیمه نهایی

گروه قشقایی
گروه ستاره هشتم
گروه جوانمردان ایران
خانم اسرا جلیلیان
گروه فرشتگان نینجا
گروه نسل جدید

مشاهده قسمت اول اعلام نتایج نیمه نهایی از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه قشقایی

حذف با رای مردم 2318997 رای
ستاره هشتم

گروه ستاره هشتم
ورزشی

صعود به مرحله فینال با رای مردم 2683254 رای
جوانمردان ایران

گروه جوانمردان ایران
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

صعود به مرحله فینال با رای مردم 2556672 رای

اسرا جلیلیان
بازیگری

حذف با رای مردم 2395747 رای
فرشتگان نینجا

گروه فرشتگان نینجا
ورزشی

صعود به مرحله فینال با رای مردم 2564840 رای

گروه نسل جدید
سازهای ابداعی و بیت‌باکس

حذف با رای مردم 2358069 رای