قسمت دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله نیمه نهایی

قسمت دوم

گروه اعجوبه های کوچک
گروه جوانمردان ایران
خانم اسرا جلیلیان
آقای سروش فرهمند

مشاهده قسمت دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه اعجوبه های کوچک

حذف توسط رای داوران
جوانمردان ایران

گروه جوانمردان ایران
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

اسرا جلیلیان
بازیگری

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
سروش فرهمند

سروش فرهمند
خوانندگی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت