قسمت اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله نیمه نهایی

قسمت اول

گروه قشقایی
آقای مجید معظمی
گروه ستاره هشتم
گروه ضربان

مشاهده قسمت اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه قشقایی

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
مجید معظمی

مجید معظمی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
ستاره هشتم

گروه ستاره هشتم
ورزشی

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به فینال برای راهیابی شرکت کننده به مرحله فینال می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
ضربان

گروه ضربان
ورزشی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت