اعلام نتایج آرای مردمی پنج قسمت دوم مرحله دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

اعلام نتایج آرای مردمی پنج قسمت دوم مرحله دوم

گروه پرواز
آقای سروش فرهمند
گروه نسل جدید
گروه بچه های شهر
گروه اعجوبه های کوچک
آقای داریوش سوسنی
آقای صالح سخندان
گروه قشقایی

مشاهده اعلام نتایج آرای مردمی پنج قسمت دوم مرحله دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه پرواز
ورزشی

صعود به مرحله دوم با رای مردم 2223743 رای
سروش فرهمند

سروش فرهمند
خوانندگی

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2313981 رای

گروه نسل جدید
سازهای ابداعی و بیت‌باکس

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2436618 رای

گروه بچه های شهر

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2117109 رای

گروه اعجوبه های کوچک

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2112754 رای

داریوش سوسنی
آکروبات و سیرک

با زنگ نجات آقای آریا عظیمی نژاد به مرحله نیمه نهایی راه یافت

صالح سخندان
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

با زنگ نجات آقای سید بشیر حسینی به مرحله نیمه نهایی راه یافت

گروه قشقایی

با زنگ نجات آقای احسان علیخانی به مرحله نیمه نهایی راه یافت

ویدئو های این قسمت