قسمت دهم بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت دهم بخش دوم

گروه اعجوبه های کوچک
گروه طناب زنی پرواز

مشاهده قسمت دهم بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه اعجوبه های کوچک

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به نیمه نهایی برای راهیابی شرکت کننده به مرحله نیمه نهایی می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه طناب زنی پرواز
ورزشی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت