قسمت دهم بخش اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت دهم بخش اول

آقای داریوش سوسنی
آقای حامد رجبی
آقای هومن لطفعلی

مشاهده قسمت دهم بخش اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

داریوش سوسنی
آکروبات و سیرک

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به نیمه نهایی برای راهیابی شرکت کننده به مرحله نیمه نهایی می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

حامد رجبی
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران

هومن لطفعلی
خوانندگی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت