قسمت نهم بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت نهم بخش دوم

آقای یونس مسعودی
گروه بچه های شهر

مشاهده قسمت نهم بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

یونس مسعودی
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران

گروه بچه های شهر

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به نیمه نهایی برای راهیابی شرکت کننده به مرحله نیمه نهایی می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

تصاویر این قسمت