قسمت هشتم بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت هشتم بخش دوم

گروه نقاشان نور
آقای مصطفی حسن لو

مشاهده قسمت هشتم بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه نقاشان نور
متفرقه

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به نیمه نهایی برای راهیابی شرکت کننده به مرحله نیمه نهایی می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

مصطفی حسن لو
آکروبات و سیرک

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به نیمه نهایی برای راهیابی شرکت کننده به مرحله نیمه نهایی می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

تصاویر این قسمت