قسمت هفتم بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت هفتم بخش دوم

گروه قشقایی
گروه کرموبله

مشاهده قسمت هفتم بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه قشقایی

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به نیمه نهایی برای راهیابی شرکت کننده به مرحله نیمه نهایی می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه کرموبله
استندآپ و تقلید صدا

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت