قسمت هفتم بخش اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت هفتم بخش اول

گروه عاج فیل
گروه اشکال
آقای سروش فرهمند

مشاهده قسمت هفتم بخش اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه عاج فیل
ورزشی

حذف توسط رای داوران

گروه اشکال

حذف توسط رای داوران
سروش فرهمند

سروش فرهمند
خوانندگی

توسط رای داوران انتخاب شدند ، منتظر رای مردمی برای صعود به نیمه نهایی برای راهیابی شرکت کننده به مرحله نیمه نهایی می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

تصاویر این قسمت