اعلام نتایج آرای مردمی پنج قسمت اول مرحله دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

اعلام نتایج آرای مردمی پنج قسمت اول مرحله دوم

گروه جوانمردان ایران
گروه مجاز
خانم بهاره سرگل زایی
آقای مجید معظمی
گروه ضربان
آقای علی فریادی
آقای عرفان طهماسبی

مشاهده اعلام نتایج آرای مردمی پنج قسمت اول مرحله دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

جوانمردان ایران

گروه جوانمردان ایران
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2035664 رای
مجاز

گروه مجاز
متفرقه

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2098552 رای
بهاره سرگل زایی

بهاره سرگل زایی
دوبله

صعود به مرحله نیمه نهایی با رای مردم 2103139 رای
مجید معظمی

مجید معظمی
خوانندگی

صعود به مرحله دوم با رای مردم 2213385 رای
ضربان

گروه ضربان
ورزشی

صعود به مرحله دوم با رای مردم 1853412 رای
علی فریادی

علی فریادی
استندآپ و تقلید صدا

با زنگ نجات خانم رویا نونهالی به مرحله نیمه نهایی راه یافت
عرفان طهماسبی

عرفان طهماسبی
خوانندگی

با زنگ نجات آقای امین حیایی به مرحله نیمه نهایی راه یافت