قسمت ششم بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت ششم بخش دوم

گروه محمد حیدری محمد خواجوی
گروه پرواز

مشاهده قسمت ششم بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه محمد حیدری محمد خواجوی

حذف توسط رای داوران

گروه پرواز
ورزشی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت