قسمت پنجم بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت پنجم بخش دوم

گروه مردان سیاه پوش
آقای سجاد اسماعیلی

مشاهده قسمت پنجم بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه مردان سیاه پوش
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران

سجاد اسماعیلی
استندآپ و تقلید صدا

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت