قسمت پنجم بخش اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت پنجم بخش اول

گروه ضربان
آقای محمد بازو پیشه
آقای پارسا سیمین مرام

مشاهده قسمت پنجم بخش اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

ضربان

گروه ضربان
ورزشی

با رای مردمی به مرحله نیمه نهایی راه یافت 1853412 رای
محمد بازو پیشه

محمد بازو پیشه
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران

پارسا سیمین مرام
خوانندگی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت