قسمت چهارم بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت چهارم بخش دوم

آقای محمد داوری
آقای علی فریادی

مشاهده قسمت چهارم بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

محمد داوری

محمد داوری
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران
علی فریادی

علی فریادی
استندآپ و تقلید صدا

با زنگ نجات آقای امین حیایی به مرحله نیمه نهایی راه یافت

تصاویر این قسمت