قسمت چهارم بخش اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت چهارم بخش اول

گروه تکاوران البرز
آقای مجید معظمی
گروه ریسمونا

مشاهده قسمت چهارم بخش اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

تکاوران البرز

گروه تکاوران البرز
ورزشی

حذف توسط رای داوران
مجید معظمی

مجید معظمی
خوانندگی

با رای مردمی به مرحله نیمه نهایی راه یافت 2213385 رای

گروه ریسمونا
طراحی و نقاشی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت