قسمت سوم بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت سوم بخش دوم

گروه مثلث
خانم بهاره سرگل زایی

مشاهده قسمت سوم بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه مثلث
ورزشی

حذف توسط رای داوران
بهاره سرگل زایی

بهاره سرگل زایی
دوبله

با رای مردمی به مرحله نیمه نهایی راه یافت 2102139 رای

تصاویر این قسمت