قسمت سوم بخش اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت سوم بخش اول

آقای سید اصغر نظام الدینی
آقای مهدی جعفری

مشاهده قسمت سوم بخش اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

سید اصغر نظام الدینی
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران

مهدی جعفری
خوانندگی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت