قسمت دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت دوم

آقای امین صالحی
آقای مبین درپور
گروه مجاز
آقای همایون دهقان بردبار
آقای هیاس حسینی

مشاهده قسمت دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

امین صالحی

امین صالحی
ورزشی

حذف توسط رای داوران

مبین درپور
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
مجاز

گروه مجاز
متفرقه

توسط رای مردمی به نیمه نهایی راه یافت 2098552 رای

همایون دهقان بردبار
خوانندگی

حذف توسط رای داوران

هیاس حسینی
مهارت‌های شغلی

حذف توسط رای داوران