قسمت اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله دوم

قسمت اول

گروه جوانمردان ایران
آقای علی جعفری
آقای عباس رثایی
آقای عرفان طهماسبی
آقای مهران رحمانی

مشاهده قسمت اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

جوانمردان ایران

گروه جوانمردان ایران
هنرهای بومی و فرهنگ ایرانی

با رای مردمی به مرحله نیمه نهایی راه یافت 2035664 رای

علی جعفری
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران

عباس رثایی

حذف توسط رای داوران
عرفان طهماسبی

عرفان طهماسبی
خوانندگی

با زنگ نجات آقای امین حیایی به مرحله نیمه نهایی راه یافت
مهران رحمانی

مهران رحمانی
طراحی و نقاشی

حذف توسط رای داوران