قسمت بیستم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت بیستم

آقای مهدی جعفری
گروه پسران نینجا
آقای داریوش سوسنی
آقای سجاد اسماعیلی
گروه پارسوماش
آقای محمد شیخ الاسلامی
گروه اشکال

مشاهده قسمت بیستم از فصل دوم برنامه عصر جدید

مهدی جعفری
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه پسران نینجا
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی با کارت طلایی

داریوش سوسنی
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

سجاد اسماعیلی
استندآپ و تقلید صدا

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

گروه پارسوماش

حذف توسط رای داوران

محمد شیخ الاسلامی
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه اشکال

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران