قسمت شانزدهم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت شانزدهم

آقای یونس مسعودی
آقای رضا عظیمی راد
خانم ستایش محمد صالح
آقای امیر حسین کدخدا
آقای فلاح رستمی زاده
آقای حامد رجبی
آقای رضا نوری

مشاهده قسمت شانزدهم از فصل دوم برنامه عصر جدید

یونس مسعودی
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

رضا عظیمی راد
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

ستایش محمد صالح
طراحی و نقاشی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

امیر حسین کدخدا
مهارت‌های شغلی

حذف توسط رای داوران

فلاح رستمی زاده
استندآپ و تقلید صدا

حذف توسط رای داوران

حامد رجبی
شعبده و منتال

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

رضا نوری
علمی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید