قسمت پانزدهم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت پانزدهم

گروه ستایش
گروه نقاشان نور
آقای رضا جعفری
آقای احسان دلبندی
آقای علیرضا عباسی
گروه طناب زنی پرواز

مشاهده قسمت پانزدهم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه ستایش
آکروبات و سیرک

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه نقاشان نور
متفرقه

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

رضا جعفری
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

احسان دلبندی
مجری‌گری

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

علیرضا عباسی
سازهای ابداعی و بیت‌باکس

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه طناب زنی پرواز
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید