قسمت چهاردهم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت چهاردهم

گروه ایران
آقای محمد پرویزی
خانم اسرا جلیلیان
گروه کاکتوس
گروه کرموبله
آقای حسن چوپان باجه
آقای همایون مولایی

مشاهده قسمت چهاردهم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه ایران
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

محمد پرویزی
خوانندگی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

اسرا جلیلیان
بازیگری

صعود به مرحله نیمه نهایی با کارت طلایی آقای آریا عظیمی نژاد

گروه کاکتوس
سازهای ابداعی و بیت‌باکس

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه کرموبله
استندآپ و تقلید صدا

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

حسن چوپان باجه
متفرقه

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

همایون مولایی
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید