قسمت دوازدهم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت دوازدهم

آقای رضا بیات پور
آقای مجید معظمی
آقای هیاس حسینی
گروه مردان سیاه پوش
گروه رضا شیخی و نیما
گروه نسل جدید
آقای محمد مهدی رحمتی

مشاهده قسمت دوازدهم از فصل دوم برنامه عصر جدید

رضا بیات پور
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران
مجید معظمی

مجید معظمی
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

هیاس حسینی
مهارت‌های شغلی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

گروه مردان سیاه پوش
شعبده و منتال

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه رضا شیخی و نیما
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه نسل جدید
سازهای ابداعی و بیت‌باکس

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

محمد مهدی رحمتی
طراحی و نقاشی

توسط رای داوران حذف شد برای راهیابی شرکت کننده به مرحله دوم می توانید در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید