قسمت هشتم بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت هشتم بخش دوم

آقای امیر محمد باقری
آقای عرفان طهماسبی
گروه ریسمونا

مشاهده قسمت هشتم بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

امیر محمد باقری

امیر محمد باقری
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران
عرفان طهماسبی

عرفان طهماسبی
خوانندگی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

گروه ریسمونا
طراحی و نقاشی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

تصاویر این قسمت