قسمت هشتم بخش اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت هشتم بخش اول

گروه عاج فیل
گروه فرشتگان نینجا
آقای اسماعیل مهدوی
آقای بهروز رحیمیان

مشاهده قسمت هشتم بخش اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه عاج فیل
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
فرشتگان نینجا

گروه فرشتگان نینجا
ورزشی

صعود به مرحله نیمه نهایی با کارت طلایی آقای سید بشیر حسینی

اسماعیل مهدوی
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
بهروز رحیمیان

بهروز رحیمیان
طراحی و نقاشی

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت