قسمت هفتم بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت هفتم بخش دوم

آقای امین صالحی
گروه محمد امین داوود آبادی و احمد جعفری
گروه پرواز

مشاهده قسمت هفتم بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

امین صالحی

امین صالحی
ورزشی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
محمد امین داوود آبادی و احمد جعفری

گروه محمد امین داوود آبادی و احمد جعفری
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

گروه پرواز
ورزشی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

تصاویر این قسمت