قسمت هفتم بخش اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت هفتم بخش اول

آقای مهدی آذر مهر
خانم سارا آزور
آقای حامد رنجبر
آقای مهران رحمانی

مشاهده قسمت هفتم بخش اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

مهدی آذر مهر

مهدی آذر مهر
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
سارا آزور

سارا آزور
علمی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
حامد رنجبر

حامد رنجبر
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
مهران رحمانی

مهران رحمانی
طراحی و نقاشی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

تصاویر این قسمت