قسمت ششم بخش اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت ششم بخش اول

گروه بُته‌كن
آقای پوریا عابدینی
آقای علیرضا کیانی
گروه خواجه نصیرالدین طوسی

مشاهده قسمت ششم بخش اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه بُته‌كن
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
پوریا عابدینی

پوریا عابدینی
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
علیرضا کیانی

علیرضا کیانی
استندآپ و تقلید صدا

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
خواجه نصیرالدین طوسی

گروه خواجه نصیرالدین طوسی
علمی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

تصاویر این قسمت