قسمت پنجم بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت پنجم بخش دوم

گروه مثلث
آقای سجاد رضایی
آقای سید احمد موسوی

مشاهده قسمت پنجم بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

گروه مثلث
ورزشی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
سجاد رضایی

سجاد رضایی
بازیگری

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
سید احمد موسوی

سید احمد موسوی
طراحی و نقاشی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

تصاویر این قسمت