قسمت پنجم بخش اول - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت پنجم بخش اول

گروه گلونی
آقای محمدرضا رامزی
آقای مصطفی حسن لو
خانم فاطمه شادکام

مشاهده قسمت پنجم بخش اول از فصل دوم برنامه عصر جدید

گلونی

گروه گلونی
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
محمدرضا رامزی

محمدرضا رامزی
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید

مصطفی حسن لو
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله اول توسط رای داوران
فاطمه شادکام

فاطمه شادکام
طراحی و نقاشی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید