قسمت چهارم بخش دوم - فصل دوم | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل دوم / مرحله اول

قسمت چهارم بخش دوم

گروه توپ سریع
آقای مقداد مهدوی
آقای مجتبی خاتمی

مشاهده قسمت چهارم بخش دوم از فصل دوم برنامه عصر جدید

توپ سریع

گروه توپ سریع
ورزشی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
مقداد مهدوی

مقداد مهدوی
سازهای ابداعی و بیت‌باکس

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید
مجتبی خاتمی

مجتبی خاتمی
خوانندگی

توسط رای داوران حذف شد می توانیدبرای راهیابی مجدد شرکت کننده به مرحله دوم در اپلیکیشن روبیکا رای بدهید