قسمت نهم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت نهم

گروه عروسک های غول پیکر ایران
آقای شروین حاجی پور
آقای ایمان کریمی
خانم نفیسه خاندوزی
گروه آریان
آقای آرمان صفر زاده
آقای یوسف طیب زاده

مشاهده قسمت نهم از فصل اول برنامه عصر جدید

عروسک های غول پیکر ایران

گروه عروسک های غول پیکر ایران
آکروبات و سیرک

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
شروین حاجی پور

شروین حاجی پور
خوانندگی

صعود به مرحله اول با رای مردم رای
ایمان کریمی

ایمان کریمی
شعبده و منتال

حذف توسط رای داوران
نفیسه خاندوزی

نفیسه خاندوزی
استندآپ و تقلید صدا

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
آریان

گروه آریان
آکروبات و سیرک

حذف توسط رای داوران
آرمان صفر زاده

آرمان صفر زاده
مجری‌گری

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
یوسف طیب زاده

یوسف طیب زاده
سازهای ابداعی و بیت‌باکس

حذف توسط رای داوران

تصاویر این قسمت