قسمت هشتم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت هشتم

آقای محمد رضا محمدی
آقای امیر حسین کشتکار
خانم زهرا فرزانه سراجی-بهناز صابری
گروه پسران خورشید
آقای سید علی زرگر
آقای پیمان خالدان
آقای باربد مهدی یار

مشاهده قسمت هشتم از فصل اول برنامه عصر جدید

محمد رضا محمدی

محمد رضا محمدی
ورزشی

حذف توسط رای داوران
امیر حسین کشتکار

امیر حسین کشتکار
خوانندگی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
زهرا فرزانه سراجی-بهناز صابری

زهرا فرزانه سراجی-بهناز صابری
بازیگری

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
پسران خورشید

گروه پسران خورشید
ورزشی

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران
سید علی زرگر

سید علی زرگر
استندآپ و تقلید صدا

صعود به مرحله دوم با رای مردم 780723 رای
پیمان خالدان

پیمان خالدان
شعبده و منتال

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
باربد مهدی یار

باربد مهدی یار
خوانندگی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد

تصاویر این قسمت