قسمت هفتم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت هفتم

گروه اکروبات قنبری
خانم درسا بادامیان
آقای علی بهبودی فر
آقای وهاب ده هفت
خانم یسرا سلیمانی
گروه خط قرمز
آقای محسن ضیایی

مشاهده قسمت هفتم از فصل اول برنامه عصر جدید

اکروبات قنبری

گروه اکروبات قنبری
آکروبات و سیرک

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
درسا بادامیان

درسا بادامیان
مجری‌گری

صعود به مرحله دوم با کارت طلایی خانم رویا نونهالی
علی بهبودی فر

علی بهبودی فر
ورزشی

صعود به مرحله دوم با کارت طلایی
وهاب ده هفت

وهاب ده هفت
خوانندگی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
یسرا سلیمانی

یسرا سلیمانی
شعبده و منتال

صعود به مرحله دوم با رای مردم 1023064 رای
خط قرمز

گروه خط قرمز
ورزشی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد
محسن ضیایی

محسن ضیایی
متفرقه

صعود به مرحله دوم توسط رای داوران

تصاویر این قسمت