قسمت ششم - فصل اول | عصر جدید

برنامه تلویزیونی عصر جدید

فصل اول / مرحله اول

قسمت ششم

آقای مهدی صفوی زاده
آقای مرتضی ریاحی فر
خانم زهرا قاسمی
آقای امیر سینا موفق
آقای محمدمصطفی حصار
گروه پسران ایران
آقای جاسم خیریین

مشاهده قسمت ششم از فصل اول برنامه عصر جدید

مهدی صفوی زاده

مهدی صفوی زاده
استندآپ و تقلید صدا

حذف توسط رای داوران
مرتضی ریاحی فر

مرتضی ریاحی فر
خوانندگی

حذف توسط رای داوران
زهرا قاسمی

زهرا قاسمی
دوبله

حذف توسط رای داوران
امیر سینا موفق

امیر سینا موفق
ورزشی

حذف توسط رای داوران
محمدمصطفی حصار

محمدمصطفی حصار
ورزشی

صعود به مرحله اول توسط رای داوران
پسران ایران

گروه پسران ایران
ورزشی

صعود به مرحله اول با رای مردم 1096927 رای
جاسم خیریین

جاسم خیریین
خوانندگی

حذف با رای مردم با رای گیری مردمی حذف شد

تصاویر این قسمت